GFO Tjørnegård

Til Tjørnegårdsskolen er knyttet 2 fritidsordninger, som begge optager børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Begge fritidsordninger holder dagligt åbent fra kl. 7.00 - 8.00 og 11.30 - 17.00, fredag dog kun til 16.00.
I skoleferier og på skolefridage holdes åbent fra kl. 7.00 til 17.00, fredag dog til kl. 16.00.

Indmeldelse i skolen og optagelse i en af institutionerne sker på samme blanket ved indskrivningen.

GFO Tjørnegård er en fritidsordning på skolen http://www.tjoernegaard.dk/Infoweb/Designskabelon8/Menu.asp?ID=60&Webside=-1

GFO-miniklubben ligge i Jægersborg Fritidscenter "Vandtårnet" og har webadressen: www.vandtaarnet.dk

Foldere med yderligere oplysninger fås i GFO Tjørnegård og i Jægersborg Fritidscenter.